lom

Říkával jsem svým dětem

24. 10. 2019 7:07
Rubrika: Nezařazené

Říkával jsem svým dětem a říkám jim to i dnes když si čteme Písmo svaté, aby braly vážně i příměry. Když například čteme o tom, že "ďábel jako lev řvoucí a obchází, koho by sežral", řeknu: "Podívejte se z okna, představte si, že tam chodí lev a řve hlady, půjdete ven? Vystrčíte z okna ruku? Otevřete mu dveře? Ne, budete doma a budete podělaný strachy jen dojít pro dřevo na topení. Představte si toho lva a představte si, že každým hříchem mu otvíráte dveře, vycházíte k němu, lezete mu k tlamě." 

 A tak si i představím co znamená před něčím utíkat. Svatý Pavel ve svých listech  píše o běhu na závodišti, to ano, ale píše také o utíkání před něčím. "děti utíkejte před smilstvem! každý jiný hřích, kterého se člověk dopouští je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu."   Utíkat, znamená prchat, zdrhat, vzít nohy na ramena, co nejrychleji pryč, představte si jak utíkáte.

 A ještě jednou píše v listě do Korintu svatý Pavel o utíkání: "moji milovaní, utíkejte před modlářstvím......když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům a ne Bohu." Utíkat, znamená prchat, zdrhat, vzít nohy na ramena, co nejrychleji pryč, představte si jak utíkáte.

 Obě utíkání mají něco společného,- utíkejte se před smilstvem a před modlářstvím. Ono totiž, jak jistě víte, ve Starém zákoně a vlastně i v Novém Zákoně, je modlářství připodobněno k smilstvu. A smilstvo je proti vlastnímu tělu. A modlářství, to je také proti tělu - proti tělu Církve.

 Starý zákon, od Mojžíše, přes Eliáše, proroky v Severním Israeli i v Judsku tak často mluví o tom, že modlářství je smilstvo. Konec konců, stačí si třeba přečíst v Druhé knize královské 17. kapitolu, kde se píše, proč by zničen Severní Israel, proč ho Bůh Hospodin opustil. 

Utíkejte před modlářstvím, nemůžete přece jíst u stolu Páně i u stolu zlých duchů. Nemějte žádnou účast na pohanských obětech.

Viděl jsem tohle:

 A nyní přemýšlím, jestli se může stát ještě něco absurdnějšího... Vatikánští biskupové, kardinálové, i biskup nejbiskupovatelnější přihlížejí uctívání pohanské bohyně, nahaté sošky v chrámu sv. Petra a zůčastňují se pohanského rituálu, k uctění indiánské bohyně plodnosti Pačamamy. 

   A tak poslouchám, jak svatý Ivan, z Dvořákova oratoria zpívá slovanským modlám:

                                    Do prachu s vámi! Jeden jest Bůh!
                                    Jedna jest pravda, jíž spějem výš,
                                     jedno jest světlo, tím je kříž!

                                     V prach země padni, z kterého jsi vstala,
                                     ó, modlo zlatá, kove bídný, podlý!
                                     Čas, aby zář pravého slunce vzplála,
                                      zde Kristův kříž, zde, lide můj, se modli!
                                      Do prachu s vámi! Jeden jest bůh!
                                      Jedna jest pravda, jíž spějem výš,
                                       jedno jest světlo, tím je kříž!

Říkám svým dětem, aby si pod každým slovem představily, co to slovo znamená. Říkám to dětem co mám doma, i těm co jsou v klášteře a nebo už mají své rodiny.  

My starší víme jak se utíká, známe totiž večerníček Křemílek a Vochomůrka, a tito dva, vždycky když utíkali, třeba před tchořem Pištorou, tak vždycky nadskočili, ve vzduchu se jim pohybující se nohy proměnily v kola a několikrát se naprázdno roztočily, a pak začal úprk....ačkoliv jsem z hloubi duše přesvědčen, že se sv. Pavel na  večerníčky nedíval,  přesto věděl co znamená utíkat. -Ne, není to až taková legrace. Sv. Ivane oroduj za nás.

                                   Do prachu s vámi, jeden jest Bůh

                                   Jedna jest pravda, jíž spějeme výš,

                                   jedno je světlo, tím je kříž

 

 

 

 

Zobrazeno 508×

Komentáře

dromedar

"Sv. Ivane oroduj za nás."

Je zajímavá otázka, co se děje s případnými modlitbami ke svatým, kteří ve skutečnosti nežili. Jestli se ztratí, nebo "církev vítězná supplet" a za (neexistujícího?) sv. Ivana zaskočí nějaký skutečný svatý, co má zrovna službu.

maxmilianrex

"Na vlastní oči jsem viděl, jak svatý Ivan neexistoval", takhle nějak?

dromedar

Světec z českého dávnověku, který se náhle vynořil v době barokní, aniž o něm máme jakékoli zprávy z dob dřívějších, době jeho života bližších. Existence není (a nejspíš nikdy nebude) s jistotou vyloučená, ale je velice pochybná.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Rubriky

Autor blogu Grafická šablona Nuvio